Nui Sò Rau Củ 500g

79,000

Nui Sò Rau Củ Ngũ Sắc Sa Đéc là đặc sản của làng nghề truyền thống Sa Đéc tại tỉnh Đồng Tháp vốn đã từ lâu nổi tiếng với làng bột có tuổi đời trên 100 năm. Kết hợp với truyền thống sản xuất bột gạo từ lâu đời

Danh mục:
0987654321